Posted in Xuyên thư chi liêu hán công lược

Liêu hán công lược [118]

XUYÊN THƯ CHI LIÊU HÁN CÔNG LƯỢC

Tác giả: Công Tử Vu Ca

Chương 118

Kỳ Lương Tần nghĩ, một ngụm không có biện pháp ăn thành người béo. Cậu mặc dù có tâm thành tài, nhưng mà phải đi từng bước một, trước mắt cậu thân là sinh viên, đại khái không có thành tựu lớn. Tiếp tục đọc “Liêu hán công lược [118]”