Posted in Xuyên thư chi liêu hán công lược

Liêu hán công lược [122]

XUYÊN THƯ CHI LIÊU HÁN CÔNG LƯỢC

Tác giả: Công Tử Vu Ca

Chương 122

Vì thế thừa dịp Nghiêm Bách Tông đang làm việc, Kỳ Lương Tần liền cố ý ở trước mặt Nghiêm Bách Tông luyện yoga. Tiếp tục đọc “Liêu hán công lược [122]”