Posted in Cự tinh vấn đỉnh

Cự tinh vấn đỉnh [40]

2Nkbi5kdWl0YW5nLmNvbS91cGxvYWRzL2l0ZW0vMjAxMzA1LzEyLzIwMTMwNTEyMjMwMTQxX1JqdW5oLmpwZWclog

CỰ TINH VẤN ĐỈNH

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: trọng sinh, giới giải trí, phúc hắc độc miệng lạnh lùng mạnh mẽ công × thông minh thanh lãnh tiến tới siêu sao thụ

Số chương: 165 chương


Chương thứ bốn mươi

Dung Hủ diễn vai chính «Tầng mây màu đen», nhân vật là Lăng Tiêu. Tiếp tục đọc “Cự tinh vấn đỉnh [40]”