Posted in Cự tinh vấn đỉnh

Cự tinh vấn đỉnh [42]

CỰ TINH VẤN ĐỈNH

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: trọng sinh, giới giải trí, phúc hắc độc miệng lạnh lùng mạnh mẽ công × thông minh thanh lãnh tiến tới siêu sao thụ

Số chương: 165 chương


Chương thứ bốn mươi hai

Sáng sớm, thành phố S vừa mới nhập xuân còn có chút lạnh lẽo. Continue reading “Cự tinh vấn đỉnh [42]”

Advertisements