Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [9]

 

Chương 9: Sở thích hoàn toàn khác nhau

Lúc thượng đế lầm bầm lầu bầu, sách sáng thế đã không còn sức nổi lên trên mặt nước. Continue reading “Thủ trưởng thất sủng [9]”

Advertisements