Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [9]

 

Chương 9: Sở thích hoàn toàn khác nhau

Lúc thượng đế lầm bầm lầu bầu, sách sáng thế đã không còn sức nổi lên trên mặt nước. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [9]”