Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [11]

Chương 11: Giới luật thất mỹ đức sụp đổ

Dị tượng ở Hằng Tinh thiên khiến các trí thiên sứ kinh hô không thôi. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [11]”

Posted in Cự tinh vấn đỉnh

Cự tinh vấn đỉnh [45]

CỰ TINH VẤN ĐỈNH

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: trọng sinh, giới giải trí, phúc hắc độc miệng lạnh lùng mạnh mẽ công × thông minh thanh lãnh tiến tới siêu sao thụ

Số chương: 165 chương


Chương thứ bốn mươi lăm

Sự kiện Hàn Dương Hạo ra vẻ ngôi sao tiến hành đến hiện tại, kỳ thật trên cơ bản đã hạ màn. Tiếp tục đọc “Cự tinh vấn đỉnh [45]”