Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [13]

Chương 13: Mặt hắc ám trong lòng rỉ máu

Năm phút đồng hồ… Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [13]”

Posted in Cự tinh vấn đỉnh

Cự tinh vấn đỉnh [46]

CỰ TINH VẤN ĐỈNH

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: trọng sinh, giới giải trí, phúc hắc độc miệng lạnh lùng mạnh mẽ công × thông minh thanh lãnh tiến tới siêu sao thụ

Số chương: 165 chương


Chương thứ bốn mươi sáu

Tiếp tục đọc “Cự tinh vấn đỉnh [46]”