Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [17]

Chương 17: Kỹ xảo sử dụng thần giáng thuật đặc thù

Cuộc nói chuyện ở tiểu thánh trì, khiến Lucifiel tìm về cảm giác trước đây. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [17]”

Posted in Cự tinh vấn đỉnh

Cự tinh vấn đỉnh [48]

CỰ TINH VẤN ĐỈNH

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: trọng sinh, giới giải trí, phúc hắc độc miệng lạnh lùng mạnh mẽ công × thông minh thanh lãnh tiến tới siêu sao thụ

Số chương: 165 chương


Chương thứ bốn mươi tám

Mặc cho ai cũng thật không ngờ, Tần phu nhân canh ở cửa nhà Tần Trình, đã canh hơn nửa tiếng. Tiếp tục đọc “Cự tinh vấn đỉnh [48]”