Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [18]

Chương 18: Thượng đế một lúc làm hai việc

“Điện hạ làm sao vậy?” Michael sắc bén phát hiện thủ trưởng được thần giáng, thân thể căng thẳng có chút dị thường. Loại cảm giác quái dị rất nhỏ này, ở đây cũng chỉ có hắn phát hiện. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [18]”