Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [20]

Chương 20: Hỗn độn long trở về thiên đường

Duy trì liên tục một năm, đại thánh đường của thượng đế náo nhiệt hơn rất nhiều. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [20]”