Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [21]

Chương 21: Hình dáng dưới thánh quang

Trọng điểm của hội nghị thánh đường lúc này rõ ràng đã lệch. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [21]”

Posted in Cự tinh vấn đỉnh

Cự tinh vấn đỉnh [50]

CỰ TINH VẤN ĐỈNH

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: trọng sinh, giới giải trí, phúc hắc độc miệng lạnh lùng mạnh mẽ công × thông minh thanh lãnh tiến tới siêu sao thụ

Số chương: 165 chương


Chương thứ năm mươi

Đời trước Dung Hủ cũng bố trí một rạp chiếu phim gia đình ở nhà mình, lúc rãnh rỗi có thể ở trong đó xem phim. Tiếp tục đọc “Cự tinh vấn đỉnh [50]”