Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [23]

Chương 23: Ngày và đêm luân phiên

Sau khi ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi kết thúc, lại đến thời gian làm việc. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [23]”

Posted in Cự tinh vấn đỉnh

Cự tinh vấn đỉnh [51]

CỰ TINH VẤN ĐỈNH

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: trọng sinh, giới giải trí, phúc hắc độc miệng lạnh lùng mạnh mẽ công × thông minh thanh lãnh tiến tới siêu sao thụ

Số chương: 165 chương


Chương thứ năm mươi mốt Tiếp tục đọc “Cự tinh vấn đỉnh [51]”