Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [24]

Chương 24: Sai lầm trên việc chặt đứt căn nguyên

Nhờ mặt hắc ám ban tặng, thượng đế dưỡng thành thói quen sau khi tỉnh lại liền cảm nhận bốn phía. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [24]”