Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [25]

Chương 25: “Yêu” nói như thế nào

Trải qua một đêm nghỉ ngơi, buổi sáng Lucifiel dậy, đại não vẫn cứ trống rỗng vài giây. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [25]”

Posted in Cự tinh vấn đỉnh

Cự tinh vấn đỉnh [52]

CỰ TINH VẤN ĐỈNH

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: trọng sinh, giới giải trí, phúc hắc độc miệng lạnh lùng mạnh mẽ công × thông minh thanh lãnh tiến tới siêu sao thụ

Số chương: 165 chương


Chương thứ năm mươi hai Tiếp tục đọc “Cự tinh vấn đỉnh [52]”