Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [28]

Chương 28: Trăm hoa đua nở

Nghe được âm thanh từ nhóm người hầu, Michael từ chỗ ngồi quay đầu lại nhìn. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [28]”