Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi!!! [2.1]

Chương 2.1

Tác giả: Mộc Qua Hoàng

Editor:Tịch

Beta: Mắm

Thiệu Tư ngủ thẳng một mạch đến tận phim trường, lúc bị Lý Quang Tông kéo khỏi xe bảo mẫu vẫn còn có chút mơ mơ màng màng. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi!!! [2.1]”

Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [32]

Chương 32: Thiên sứ hỉ nộ vô thường

Sau khi qua sông, không chỉ các trí thiên sứ biết điện hạ của bọn họ không có thất sủng, thanh danh Michael cũng được tẩy trắng một ít. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [32]”