Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [44]

Chương 44: Lão sư lễ nghi chân chính

Michael tươi cười vi diệu tiếp thu miếng mồi này. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [44]”

Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi!!! [4]

Chương 4

[Đối tác, tiếp theo cậu còn công việc không?] Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi!!! [4]”