Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [47]

Chương 47: Dị biến của Thủy Tinh Thiên

Lucifiel trải qua vài ngày sinh hoạt bình tĩnh. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [47]”

Posted in Cự tinh vấn đỉnh

Cự tinh vấn đỉnh [63]

CỰ TINH VẤN ĐỈNH

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: trọng sinh, giới giải trí, phúc hắc độc miệng lạnh lùng mạnh mẽ công × thông minh thanh lãnh tiến tới siêu sao thụ

Số chương: 165 chương


Chương thứ sáu mươi ba Tiếp tục đọc “Cự tinh vấn đỉnh [63]”