Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [49]

Chương 49: Ta là Yahveh

Lucifiel cảm thấy dường như mình khiến thần nuôi ra một thói quen. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [49]”

Posted in Cự tinh vấn đỉnh

Cự tinh vấn đỉnh [64]

CỰ TINH VẤN ĐỈNH

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: trọng sinh, giới giải trí, phúc hắc độc miệng lạnh lùng mạnh mẽ công × thông minh thanh lãnh tiến tới siêu sao thụ

Số chương: 165 chương


Chương thứ sáu mươi bốn Tiếp tục đọc “Cự tinh vấn đỉnh [64]”