Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [50]

Chương 50: Tồn tại thần bí trong cung điện

Lúc Lucifiel nhìn thấy thần, thần đã ngồi ở trong cung điện của hắn. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [50]”