Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [52]

Chương 52: Quyết định của ác ma

Dưới trạng thái dại ra của Michael, tiếng bước chân người hầu dồn dập từ phía sau truyền đến. Continue reading “Thủ trưởng thất sủng [52]”

Advertisements