Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [52]

Chương 52: Quyết định của ác ma

Dưới trạng thái dại ra của Michael, tiếng bước chân người hầu dồn dập từ phía sau truyền đến. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [52]”