Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [55]

Chương 55: Chiến trường yên lặng như tờ

Thượng đế có cần cứu viện hay không, vấn đề này thực đáng để suy nghĩ sâu xa. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [55]”

Posted in Cự tinh vấn đỉnh

Cự tinh vấn đỉnh [67]

CỰ TINH VẤN ĐỈNH

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: trọng sinh, giới giải trí, phúc hắc độc miệng lạnh lùng mạnh mẽ công × thông minh thanh lãnh tiến tới siêu sao thụ

Số chương: 165 chương


Chương thứ sáu mươi bảy

[ «Thất dực» có tổng lượng tiêu thụ 102 vạn, thế mà lại muốn quyên góp hết toàn bộ doanh thu ư?! ] Tiếp tục đọc “Cự tinh vấn đỉnh [67]”