Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [55]

Chương 55: Chiến trường yên lặng như tờ

Thượng đế có cần cứu viện hay không, vấn đề này thực đáng để suy nghĩ sâu xa. Continue reading “Thủ trưởng thất sủng [55]”

Advertisements
Posted in Cự tinh vấn đỉnh

Cự tinh vấn đỉnh [67]

CỰ TINH VẤN ĐỈNH

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: trọng sinh, giới giải trí, phúc hắc độc miệng lạnh lùng mạnh mẽ công × thông minh thanh lãnh tiến tới siêu sao thụ

Số chương: 165 chương


Chương thứ sáu mươi bảy

[ «Thất dực» có tổng lượng tiêu thụ 102 vạn, thế mà lại muốn quyên góp hết toàn bộ doanh thu ư?! ] Continue reading “Cự tinh vấn đỉnh [67]”