Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [57]

Chương 57: Lưu ảnh thủy tinh cầu tiết lộ bí mật

Thượng đế xem như “định cư” ở Hằng Tinh thiên, nhưng mà nơi định cư là cung điện sí thiên sứ trưởng. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [57]”

Posted in Cự tinh vấn đỉnh

Cự tinh vấn đỉnh [68]

CỰ TINH VẤN ĐỈNH

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: trọng sinh, giới giải trí, phúc hắc độc miệng lạnh lùng mạnh mẽ công × thông minh thanh lãnh tiến tới siêu sao thụ

Số chương: 165 chương


Chương thứ sáu mươi tám

«Thất dực» phát hành mười ngày, tổng lượng tiêu thụ tích lũy là một trăm mười chín vạn. Tiếp tục đọc “Cự tinh vấn đỉnh [68]”