Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [58]

Chương 58: Cảnh tượng đột nhiên xuất hiện

Vất vả vài ngày, Lucifiel mới thống kê ra danh sách tổn hại chiến tranh. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [58]”