Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [60]

Chương 60: Quy tắc mới của ngục giam thiên sứ

Phát hiện người hầu trưởng không dám nói, ánh mắt Lucifiel sắc bén nhìn về phía Michael. Continue reading “Thủ trưởng thất sủng [60]”

Advertisements