Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [66]

Chương 66: Đây chính là tâm ý của ta

Đôi mắt vàng kim của thượng đế phản chiếu dáng vẻ Lucifiel mỉm cười. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [66]”