Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [67]

Chương 67: Đại thánh đường mới

Sau khi thần điện Hằng Tinh thiên làm xong, đại thánh đường cũng bắt đầu trùng kiến. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [67]”

Posted in Cự tinh vấn đỉnh

Cự tinh vấn đỉnh [73]

CỰ TINH VẤN ĐỈNH

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: trọng sinh, giới giải trí, phúc hắc độc miệng lạnh lùng mạnh mẽ công × thông minh thanh lãnh tiến tới siêu sao thụ

Số chương: 165 chương


Chương thứ bảy mươi ba Tiếp tục đọc “Cự tinh vấn đỉnh [73]”