Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [7]

Chương 7

Sáng sớm 7 giờ rưỡi.

Đúng là giờ đi làm cao điểm.

Thiệu Tư mơ mơ màng màng bị tiếng gõ cửa đánh thức. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [7]”

Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [72]

Chương 72: Cục diện hỗn loạn

Mùi rượu bốn phía, Beelzebub kinh sợ nhảy ra, “Michael, động thủ!” Sự để ý với Lucifiel, khiến Beelzebub trực tiếp giận điên lên. Hắn không hề cố kị nơi này là địa ngục, cùng Michael không phân trước sau mà ra tay, trí thiên sứ phó và sí thiên sứ phó thiên đường làm chuyện xấu đầu tiên trong sinh mệnh —— đoạt rượu! Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [72]”