Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [9]

Chương 9

Tin tức Dương Nhân Nhân tự sát thân vong, chấn động toàn bộ giới giải trí.

“Lục tiên sinh, anh làm người đại diện của nữ sĩ Dương Nhân Nhân, cảm thấy thế nào về việc tối hôm qua cô ấy tự sát? Trước đó có dấu hiệu gì không?” Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [9]”