Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [9]

Chương 9

Tin tức Dương Nhân Nhân tự sát thân vong, chấn động toàn bộ giới giải trí.

“Lục tiên sinh, anh làm người đại diện của nữ sĩ Dương Nhân Nhân, cảm thấy thế nào về việc tối hôm qua cô ấy tự sát? Trước đó có dấu hiệu gì không?” Continue reading “Nghe nói tôi kết hôn rồi [9]”

Advertisements
Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [76]

Chương 76: Khủng hoảng lan tràn

Lúc trở lại thiên đường chính là sau thu tính sổ. Continue reading “Thủ trưởng thất sủng [76]”