Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [10]

Chương 10

Vương Trung, bốn mươi hai tuổi, tổ trưởng tổ trọng án số sáu.

Mấy năm nay, các loại án hình sự hắn phá được nhiều đếm không xuể. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [10]”

Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [78]

Chương 78: Thần quang minh tối cao

Sau khi xác định trí thiên sứ phó tân nhậm, việc thay đổi bộ máy cấp cao của thiên đường tạm thời trần ai lạc định. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [78]”