Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [80]

Chương 80: Mặt hắc ám thức tỉnh

Hội nghị thánh đường lần này thực vi diệu.

Sí thiên sứ một người khiêm tốn cung kính hơn một người, vẫn duy trì một tư thế đứng cúi đầu. Nhất là Berial đứng ở phía sau, đầu của hắn cũng chôn đến tận ngực, đôi mắt dưới ánh sáng híp thành một cái khe. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [80]”