Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [12]

Chương 12

Bộ phim Ác ma vương tử lạc mất tiểu cục cưng này, nếu nói có chỗ nào làm Thiệu Tư tương đối vừa lòng, đại khái chỉ có một việc. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [12]”

Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [82]

Chương 82: Ma pháp hồi tưởng sự việc

Đi ra khỏi đại thánh đường, Lucifiel còn có thể cảm giác được lưng đầy mồ hôi lạnh. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [82]”