Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [13]

Chương 13

Cố Duyên Chu mới vừa ấn gọi không được vài giây, đối diện liền dứt khoát lưu loát nhận điện, còn nói một chữ: “A lô.” Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [13]”

Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [84]

Chương 84: Tối nay là ai?

Mấy ngày sau, Lucifiel như nguyện mà biết được “yêu” viết như thế nào. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [84]”