Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [14]

Chương 14

Lần thứ hai cảnh sát liên hệ bọn họ, đã là mười ngày sau.

Thiệu Tư và Cố Duyên Chu dưới sự yểm hộ của từng người đại diện, lần thứ hai đi vào cục cảnh sát. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [14]”

Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [86]

Chương 86: Bí mật trước lúc ra đời

Thượng đế sờ sờ đầu chim nhỏ, “Không hiểu không sao, để Luci đạy ngươi.” Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [86]”