Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [88]

Chương 88: Cự tuyệt đến từ thiên sứ

Ngoài tẩm điện, Demol đau khổ chờ đến chạng vạng. Continue reading “Thủ trưởng thất sủng [88]”

Advertisements