Posted in Đoản văn

Thảo nguyên xanh mượt [5]

Chương 5

Trước đây mẹ Lâm Nguyệt Bạch còn chưa gả cho ba Lâm Nguyệt Bạch, từng là một nhân viên phục vụ quán có tiếng trong thôn. Tiếp tục đọc “Thảo nguyên xanh mượt [5]”

Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [98]

Chương 98: Một hàng tượng đá đứng chỉnh tề

Chuyện suy nghĩ của các trí thiên sứ ngựa chạy thoát cương, là chuyện mà Lucifiel dự liệu không kịp. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [98]”