Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [102]

Chương 102: Một là nô, một là vương

Nhìn bộ dạng tiểu thiên sứ như vậy, Baal thật sự, thật sự rất muốn cầm về nhà nuôi, hoặc là bán đi. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [102]”