Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [102]

Chương 102: Một là nô, một là vương

Nhìn bộ dạng tiểu thiên sứ như vậy, Baal thật sự, thật sự rất muốn cầm về nhà nuôi, hoặc là bán đi. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [102]”

Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [22]

Chương 22

Đến tận đây, quay hình toàn bộ kết thúc. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [22]”