Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [104]

Chương 104: Sí thiên sứ đọa lạc

Khác với lời hắc thượng đế nói, thượng đế cũng không ghét bỏ Lucifiel nhỏ đi. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [104]”

Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [23.1]

Chương 23.1

Lúc Cố Duyên Chu tới là tự mình lái xe lại đây, cho nên hiện tại hai người họ chạy qua rất tiện. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [23.1]”