Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [104]

Chương 104: Sí thiên sứ đọa lạc

Khác với lời hắc thượng đế nói, thượng đế cũng không ghét bỏ Lucifiel nhỏ đi. Continue reading “Thủ trưởng thất sủng [104]”

Advertisements
Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [23.1]

Chương 23.1

Lúc Cố Duyên Chu tới là tự mình lái xe lại đây, cho nên hiện tại hai người họ chạy qua rất tiện. Continue reading “Nghe nói tôi kết hôn rồi [23.1]”