Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [106]

Chương 106: Quang minh và hắc ám giao dịch

Lúc bên ngoài nghị luận không ngừng, thiên đường tiến vào một đoạn thời gian nghiêm cấm ra vào. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [106]”

Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [23.2]

Chương 23.2

Hiện tại bọn họ đứng ở ngoài cổng sắt, trong hàng rào còn có một con đường nhỏ u tĩnh, hoa dệt như gấm, đi vài bước mới đến cửa chính. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [23.2]”

Posted in Đoản văn

Thảo nguyên xanh mượt [7]

Chương 7

Toàn bộ tiệm ăn đều yên tĩnh lại, tất cả mọi người yên tĩnh nhìn trung tâm sự cố: Cố Thần Hạo, năm tên đàn ông, cùng với quần chúng Lâm Nguyệt Bạch vô tội ăn hải sản tươi ở bên cạnh Cố Thần Hạo. Tiếp tục đọc “Thảo nguyên xanh mượt [7]”