Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [108]

Chương 108: Cạnh tranh từ tinh linh vương

Vừa đến ban ngày, tâm tình thượng đế liền phức tạp. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [108]”

Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [24]

Chương 24

Ước chừng hơn mười phút sau, Lý Quang Tông dắt tiểu tổ tông Cố Sanh chạy tới cục cảnh sát. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [24]”

Posted in Đoản văn

Thảo nguyên xanh mượt [9]

Chương 9

Rất hiển nhiên, vào phòng bệnh chính là Cố Thần Hạo, hơn nữa còn là do Lâm Nguyệt Bạch dưới ánh mắt xem thường của ba mẹ và bạn bè thân thích, đưa Cố Thần Hạo đang thoi thóp vào bệnh viện. Tiếp tục đọc “Thảo nguyên xanh mượt [9]”