Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [27]

Chương 27

Cố Duyên Chu vừa nói vừa kéo khăn lông trên máy chạy bộ đến, hai ba phát lau xong mồ hôi trên tóc, liền tùy ý vắt khăn lông trên cổ: “Không phải hot search, là cái tôi tag cậu, không thấy hả?” Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [27]”