Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [115]

Chương 115: Lời ngọt ngào của thần

Cái giá quang ám cân bằng ——

Là tự do và sinh mệnh vĩnh viễn của Lucifer. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [115]”

Posted in Cự tinh vấn đỉnh

Cự tinh vấn đỉnh [94.2]

CỰ TINH VẤN ĐỈNH

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: trọng sinh, giới giải trí, phúc hắc độc miệng lạnh lùng mạnh mẽ công × thông minh thanh lãnh tiến tới siêu sao thụ

Số chương: 165 chương


Chương thứ chín mươi bốn (2)

Chính cái gọi là ba người thành hổ, dù là kiếp sau Dung Hủ cũng không nghĩ ra được, mình cứ như vậy mà vô duyên vô cớ đồng thời trưởng thành với Tần Trình. Tiếp tục đọc “Cự tinh vấn đỉnh [94.2]”