Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [118]

Chương 118

Dưới thần niệm của hắc thượng đế dẫn đường, Lucifiel trở về cung điện của mình trước nửa giờ. Trong Hằng Tinh thiên tràn đầy quang minh, hắn chưa kịp biến trở về thân thiên sứ, đã che miệng lại, kịch liệt mà áp lực ho khan. Lực quang minh bốn phía, giống như kịch độc ăn mòn hắn, quang minh ngày xưa thân mật dịu dàng, giờ lại xem hắn là địch nhân, nơi chốn hạn chế. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [118]”

Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [29]

Chương 29

“Cái gì mà trêu hoa ghẹo bướm?” Thiệu Tư dừng bước lại, đứng ở tại chỗ không động đậy. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [29]”