Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [122]

Chương 122: Tiếc nuối sâu trong nội tâm

Cung điện vừa xây xong, Lucifiel liền chuẩn bị công thành lui thân. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [122]”

Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [31]

Chương 31

Diệp Thanh.

Thiệu Tư không dám xác định Diệp Thanh mà Mai lão nói đến tột cùng là Diệp Thanh nào. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [31]”