Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [34]

Chương 34

Thiệu Tư càng ngủ càng rúc vào trong chăn, cuối cùng chỉ còn lại có mấy nhúm tóc lộ ở bên ngoài, số người xem cũng vẫn cao cao không giảm. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [34]”

Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [128]

Chương 128: Biến cố trong thế giới thôi diễn

Ban đầu hắc thượng đế vô cảm với việc này, thậm chí cho rằng thần trong thế giới thôi diễn rất ngốc. Sớm biết hiện tại thì hà tất trước đây làm vậy, một tay nâng ngôi sao sớm lên chính là y, một tay bức chết Lucifer cũng là y. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [128]”