Posted in Cự tinh vấn đỉnh

Cự tinh vấn đỉnh [98.1]

CỰ TINH VẤN ĐỈNH

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: trọng sinh, giới giải trí, phúc hắc độc miệng lạnh lùng mạnh mẽ công × thông minh thanh lãnh tiến tới siêu sao thụ

Số chương: 165 chương


Chương thứ chín mươi tám (1) Tiếp tục đọc “Cự tinh vấn đỉnh [98.1]”

Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [129]

Chương 129: Không có hận, cũng không có yêu

“Ngô sẽ yêu Lucifer ư?” Thượng đế lẩm bẩm. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [129]”