Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [35]

Chương 35

Một ngày huấn luyện chấm dứt, Lý Quang Tông ở trên xe chỉnh lý an bài hành trình, thuận tiện báo cáo cho Thiệu Tư một phen: “Hai ngày trước cả đoàn phim Ẩn núp đóng máy, tôi đã lên Weibo cậu chia sẻ… Sau đó mấy ngày có một cuộc tuyên truyền lớn, không thể vắng họp, đến Phi Tranh thành phố Nam Dương, cũng đã nói trước với Âu đạo rồi…” Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [35]”

Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [130]

Chương 130: Nụ cười của thần

Lucifer hóa thành tro tàn.

Lúc này đây, không còn bất cứ cơ hội sống lại nào. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [130]”