Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [132]

Chương 132: Lòng hiếu kỳ sẽ hố hàng thần

Có thượng đế ở đây, Lucifiel cũng không cần thông qua truyền tống trận quay về Hằng Tinh thiên. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [132]”

Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [36]

Chương 36

Phân cảnh vốn định quay đầu tiên không quay được, bởi vì lâm thời phát sinh biến cố, giữa lúc đó cảnh tượng không bày tốt, có một cái lều nhỏ ngoài ý muốn sụp xuống một góc, cho nên cảnh đầu đã sớm định ra phải hủy bỏ, đẩy cảnh thứ hai lên trước. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [36]”