Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [138]

Chương 138: Tín ngưỡng của chúng sinh

Lucifiel xem nhẹ cái thứ ánh vàng rực rỡ bên gối, gò má tựa vào trong khuỷu tay thượng đế, giọng càng ngày càng nhẹ, giống như tùy thời có thể ngủ thiếp đi. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [138]”

Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [39]

Chương 39

“Quần chúng? Thiệt hay giả.” Thiệu Tư thiếu chút nữa sặc một ngụm nước cam trong cổ họng. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [39]”