Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [140]

Chương 140: Một năm mới đến

Sau khi thuyết phục thượng đế không “lừa mình dối người” nữa, Lucifiel cảm thấy thở phào, mỗi lần nhìn thấy thần thề son thề sắt nói buông tha thành kiến như vậy, hắn đều có thể cảm nhận được cái loại tâm tình hỏng bét của hắc thượng đế —— rốt cuộc chỗ nào buông tha thành kiến hả! Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [140]”